Antes Banda 14, con B2 separada de banda

You do not have access to this note.